نظام هستی

شریعت نمودار ترازویی است که نظامِ هستی با آن تراز می‌شود.
بی این ترازو بیمِ آن می‌رود که نظام هستی به کژی و ناهنجاری افتد.


از کتاب چنین گفت ابن‌عربی
نوشتهٔ نصرحامد ابوزید
ترجمهٔ سیدمحمد راستگو
نشر نی
/ 0 نظر / 28 بازدید