انصاف

گفت انصاف است سلطانِ نجات

هر که منصف شد برست از ترّهات

از تو گر انصاف آید در وجود

به ز عمری در رکوع و در سجود

 

ترّهات: سخن یاوه و بی ارزش.

مَنْطِقُ الطِّیر – فَریدالدّین مُحَمَّد عَطّار نیشابوری

/ 0 نظر / 4 بازدید