قصه نویسی

 

معروف است که میرزا مهدی خان استرآبادی منشی زبردست و بی‌انصاف که وقایع‌نگار و حتی وزیر نادرشاه بود سه کتاب نوشته است به اسامی

دُرّه‌ی نادری

جهانگشای نادری

وقایع روزانه سلطنت نادرشاه.

می گویند خود او در حق این سه کتاب می‌گفته است که

سومی را همه می‌فهمند ،

دومی را کسی نمی‌فهمد جز خودم!

ولی اولی را نه احدی می‌فهمد و نه خودم!!!

نقل از کتاب قصه نویسی نوشته ی سید محمدعلی جمال زاده

/ 0 نظر / 4 بازدید