قصد پرواز


صبح است و بیا که قصد پرواز کنیم
تا زندگی دوباره آغاز کنیم
یک بار دگر از سر دلتنگیمان
آغوش به روی یکدگر باز کنیم

طیبه افشاری

/ 0 نظر / 25 بازدید