فهمیدن یا نفهمیدن؟!

 

سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

 آپتون سینکلر

 

 It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it

Upton Sinclair

 / 6 نظر / 9 بازدید
شقایق

چه جمله جالبی مثل همیشه کم پیدا هستید دوست قدیمی

اوج آسمان

"خوشا آنان که ترجیح می دهند حقیقتی آزارشان دهد تا اینکه دروغی آرامشان کند." فهمیدن، تازه مرحله نخست است و شاید راحت تر از گام های بعدی انتخاب بین بد و بدتر و آنچه مصلحت است، بسیار بسیار سخت است. به امید اینکه انتخاب های درست در همه مسائل زندگی داشته باشیم[گل]

رها

سلام خوبی ؟؟؟ فک کنم 2 سال بیشتره سر نزدم اینحا !

رها

اصلا قابل فهموندن نیست !!!

رها

یاد کردن از دوستای قدیمی خوبه شاید تو حتی منو یادت نیاد ولی من از یاد اوریه دوستام خوشحال می شم هر جا هستی شاد باشی [گل]

زیتون(روان شناسی ازدواج)

سلام ایامتان سرشار ازانرژی مثبت وشادباد جایزه سینمائی اسکار ایران راکه سبب حسادت وبغظ فرقه ضاله مصباحیه شد ورقیبش فیلمی ازرژیم اشغالگر قدس بود به شما تبریک میگم وسخت است چیزی رابه کسی دادن که برای ان پول می گیرد!! درروان شناسی اثبات شده کسانی که چیزی را انتخاب میکنند به سختی ازان دفاع میکنند ولی اگرمجانی بهشون بدی براحتی ازدست میدهند هیچ موقع چیزگران بها رانباید به اینگونه افراد داد زمان انتخاب خاتمی مردم بدون پول انتخابکردند ناوگان امریکا ازخلیج فارس گورش راگم کرد اما زمان احمدی نژاد باپول وسیب زمینی رای دادند امریکا به خلیج فارس برگشت چون انتخابی نبودودیگر نخواهد بودکه کسی ازش بترسد