مشروطیت

حیدر عمو اوغلو: : [مشروطه] یعنی اینکه مردم اختیارشون دستِ خودشون باشه.

...

ستارخان: [مردم] باید به یه چیزی دل خوش کنن. اونا یاد گرفت دخیل ببندن، حالا این درخت نشد، یه درخت دیگه. حالا این آبادی نشد، یه آبادی دیگه. باهاس شیکمشونو سیر کرد، اینا همش حرفِ مُفته!

ستارخان – علی حاتمی

/ 1 نظر / 5 بازدید
حورا

پس كلا سر كار هستيم! [چشمک]