مثل درخت


ای کاش، من هم
مثل درخت
در خاک ریشه داشته باشم؛
تا در پناه سادهٔ دستانم
همواره برقرار بمانم
بی آنکه از کسی
اندیشه داشته باشم.

سهیل محمودی

/ 0 نظر / 4 بازدید