نوشته های آزاد

دیروز دلم شکست هزار تکه شد . هر تکه اش به یک نفر رسید ....

 تکه ای به یک گدا ....

 تکه ای به بچه ای یتیم  تکه ای به یک مسافر غریب ..

 تکه ای به جاده ای که سالهاست هیچ کس از آن عبور  نکرده ...

 تکه ای به ابر ..

تکه ای به آسمان ...

 دلم هزار تکه شد و درهزار جای جهان پراکنده شد و من گویی هزار بار تکثیر شدم .. کاش زودتر از اینها شکسته بودم

نقلی از وبلاگ نوشته های آزاد

/ 0 نظر / 4 بازدید