نازنین غریب

 

 

روزگار غریبی است نازنین !

/ 6 نظر / 4 بازدید
جمال تیموری

با شعر (تعللی در علت های علیل ِ یک معلول به عشق) آپم. ممنون میشم بیاین

فریده

سلام از روزگار غریب تر ماییم که آویزون این غربتیم آپم .منتظر نظرات زیباتون .[گل]

سوزی جون

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

سوزی جون

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

سوزی جون

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]