کور و چشم

 

مشکل اکثر پیامبران این بود که می­بایست برای کورها،

کارهای چشمگیر انجام دهند.

سید حسن حسینی

/ 3 نظر / 4 بازدید
زینب

اصلا پیامبران بیشتر برای کورها اومده بودند تا اون هایی که می دیدند ... [گل] به هر حال کار سختی بوده ...

رها

با لفظ کور موافق نیستم!!!