نگاه آسمانی

اگر نگاهت به اسمان باشد هرگز باران را از زمین نخواهی خواست

/ 4 نظر / 6 بازدید
سید عرفان

تو نیستی و من کجا بجویم تو را؟ بشکن سکوت ات را و مرحمی (مرهمی) شو این دل را.

مرجان

وقتـی زنـدگــی رنـگ مـی بــازد .. این پشیمونی و ناتوونی آدمیزادم بــد دردیــه ، گاهی وقتا که می زنه به سر دلت و از تنهایی و بی کسی بعد بی هوا هوایی می شی که سر بزاری به نا کجا .. گاهی وقتا که دلت از ریز و درشت دنیا می گیره و کوچیک می شه اونقدری که انگار می کنی نیست .. بد دردیه همینه ! همینه که گاهی وقتا اینقدر بهم می ریزی و اینقدر داغون می شی و اینقدر می خوای کسی نفهمه که درونت چه خبره که برای نشون دادنش از نوشته های دیگرون استفاده می کنی .. اگه ما نمی دیدیم از کجا می فهمیدیم که سفید یعنی چه که سیاه یعنی چی . . آب ها لنز مورب دارند آدم و وارونه ثبتش می کنن . . قطار میرود . . من چقــدر ســاده ام ...