ادبیات

 

سرکوهی بشوم فریاد کردم

امیرالمونین را یاد کردم

امیرالمونین یا شاه مردان

دلی ناشاد دارم شاد گردان

 

 

ترانه محلی گیلکی

/ 3 نظر / 4 بازدید
صلیب نقره ای

یادامام علی مالمردم خورددندددکارماایران شد...سیاه نماییی....اسمونی باشی....[گل]