مدیریت دینی

 

 

کسانی که خیال می‌کنند مدیریت دینی فقط براساس فقه حکم نه فقه دین و فقط با توجه به آموخته‌های مدرسه و با چشم‌پوشی بر روی واقعیات جهانی، اجتماعی و انسانی و با تنگ‌چشمی و حذف صف کشیدگان و چشم انتظاران و امتیاز خواهان، نه جذب و نظارت بر آن‌ها ... و با کناره گیری از صحنه‌های جهانی و انزوای سیاسی نه دخالت در بینش توده‌ها و ایجاد صفوف تازه در جوامع مسلم و غیرمسلم و ائتلاف‌های جدید و بهره‌برداری از اختلاف‌های ضروری اروپایی، آمریکایی، آسیای جنوب شرقی که تضاد منافع آن‌ها را تشدید کرده است؛ کسانی که خیال می‌کنند مدیریت دینی این گونه محدود و چشم‌پوش و تنگ‌چشم و منزوی است، نه دین، نه جهان و نه انسان را شناخته‌اند و نه برای بن‌بست این انسان سرکش و این دنیای پیچیده و قانونمند حرفی و همتی دارند.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.

/ 0 نظر / 4 بازدید