تمنا

 

رحمت نکند بر دل بیچاره ی فرهاد

آنکس که سخن گفتن شیرین نشنیدست

ما از به غیر از تو نداریم تمنا

حلوا به کسی ده که محبت نچشیدست

سعدی شیرازی

/ 0 نظر / 4 بازدید