امام و امت

 

 هدف اساسی و رسالت غایی امام پرورش و ایجاد یک امت است یعنی ایجاد یک  جامعه مبتنی بر یک  ایدئولوژی .

بنابراین امت یک جامعه اعتقادی است و امام رهبر عملی و عینی امت است. یعنی زمامداری که این جامعه اعتقادی را بسوی تحقٌق هدف هائی که مکتب و مذهب آن را تعیین کرده هدایت می­کند و رسالت امت سازی پیامبری را ادامه می­دهد. اگر ملٌت در تنوٌع آراء و عقاید و در گوناگونی مناسبات اجتماعی واقعیت مییابد ؛ امت اما تنها و تنها بر اساس وحدت کامٌه ؛ یگانگی عقیده یا توحید فکری بوجود می آید .

 افراد یک امت از هر خون و خاک و نژاد یک گونه می اندیشند ؛ ایمانی یکسان دارند و در یک رهبری مشترک اجتماعی تعهد دارند که بسوی تکامل حرکت کنند ؛ جامعه را به کمال  ببرند نه به سعادت

امت و امامت

 دکتر علی شریعتی

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهربون

امت - ایران - انقلاب !تفکر برانگیز است !

negin

کلا نظر دادن رو حرفهای شریعتی سخته.فقط میتونم بگم در زمان خودش پدیده ای بود و چه خوب که الان نیست تا ببینه...