آجیل مستوفی

متاسفانه و بدبختانه وضعیت این مملکت یک اشخاص را می‌خواهد که وقتی داخل در کار می‌شوند یک آجیل‌هایی بگیرند و یک آجیل‌هایی هم پخش نمایند.

از نطق رئیس‌الوزرای وقت مستوفی‌الممالک در مجلس شورای ملی

/ 0 نظر / 30 بازدید