حال دل


حال دل‌ها ز دیده‌ها پیداست
دیده‌ها روزن است دل‌ها را
درد هر کس به قدر بینش اوست
رنج بیش از تن است دل‌ها را


صائب تبریزی

/ 0 نظر / 4 بازدید