نصیحة الملوک

و جهاد اصلی است از اصول دین؛

آن جهادی است که به دارالکفر روند و با ایشان در دیار ایشان قتال کنند

اما امروز خودکاری دیگر است که کافران دیار اسلام بُگرفته‌اند و منبرهای مسلمانان برداشته‌اند

و روضه‌ی خلیل علیه‌السلام خوکْ‌خانه کرده‌اند

و محراب زکریّا و مهد عیسی علیهم‌السلام (کذا) خُم‌خانه‌ی کافران کرده‌اند

و قبله صد و بیست و چهار هزار نبی بگرفتند

و شعار اسلام دور کردند و کفر را اظهار کردند

و امروز واجب است همچون نمازِ فریضه، بر سلطانِ اسلام که ایشان را قلع کند

و اگر تقصیر کند، خدای تعالی با او عتاب کند و درخواهد

و گوید بلاد اسلامْ کافران بگرفتند و زن و فرزند مسلمانانْ اسیر بردند و من ترا قوّت و قدرت و لشکر داده بودم چرا مسلمانان را به فریاد نرسیدی و بلاد اسلام باز نستدی؟!

ای عزیز روزگار و قرّة العین اسلام و مسلمانان!

کسی دیگر زهر ندارد که بی مسامحه و مداهنه با تو بگوید؛

بشنو و بدان که این عهده از گردن خود بیرون کردیم و با خانه‌ی تو اوفتاد.

نصیحة الملوک از محمد غزّالی - بدیع الزمان فروزانفر

/ 0 نظر / 4 بازدید