نسترن

ما که راهمون یکی بود

 

 چرا جاده ما رو گم کرد

 

نقلی موجز از  وبلاگ نسترن

 

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
آهو خانم

شايد جاده بهتر ما خودمون رو می شناسه

خشت

ممن.ن که سر زدی

بهار

نه ماه فسون نه مهر جادو کرد نفرين به سفر که هر چه کرد او کرد...