علی علیه السلام

 

علی علیه السلام !

میلاد علی،

کودکی علی،

جوانی علی،

ازدواج علی،

شجاعت علی،

ایمان علی،

ایثار علی،

ولایت علی،

مرام علی،

امامت علی،

خلافت علی،

حکومت علی،

عدل علی،

عبادت علی،

توحید علی،

نماز علی،

روزه علی،

حج علی،

پسران علی،

دختران علی،

آل علی،

شیعه علی،

محب علی،

...

و شهادت علی !

 

به قول شهریار پارسی گوی : این چه آیتی است خدا را !

و به قول معلم شهید : حقیقتی برگونه اساطیر .

 

براستی ما چه نشان داریم ز او ؟!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

[گل]رسولی کز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد . عید غدیر خم مبارک [گل]