فراتر از قانون

جنایتکار قواعد قانون را به کلی زیرپا می گذارد،

در آن زمانی که جرم و جنایت مجاز شمرده می شود،

در آن زمانی که عده ی معدودی که فراتر از قانون هستند؛  می کوشند دیگران را از شان و کرامت و حقوق اولیه شان محروم کنند،
اخلاق مردمات عمیقاً آسیب می بیند.
رژیم های جنایتکار به خوبی از این امر آگاهند و آن را می شناسند

و سعی می کنند با ایجاد وحشت؛ شرف و رفتار اخلاقی آدمیان را به مخاطره اندازند،
شرف و اخلاقی که بی آن هیچ جامعه ای، حتی جامعه ای تحت حکومت چنین رژیمی نمی تواند بپاید.
اما بر همگان معلوم شده است که ترور و وحشت،  وقتی که مردمان انگیزه ای برای رفتار اخلاقی دارند نمی تواند به جایی برسد یا چیزی به چنگ آورد.   نقل از کتاب روح پراگ نوشته ی ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی.

/ 1 نظر / 4 بازدید
اوج آسمان

رعایت قانون در هر جامعه ای، باعث پیشرفت آن جامعه و ارزش محسوب میشود. اخلاقیات و ارزش های اخلاقی، فراتر از قانون هستند اما همه مردم و مسئولان جامعه به آنها پایبند نیستند بنابراین در بسیاری از کشورهای پیشرفته،تعدادی از آنها را در لوای قانون قرار داده اند. اما خیلی از کشورها هم با وجود ادعا به پایبندی به ارزشهای اخلاقی، قانون را به راحتی زیرپا میگذارند... [گل]