مرز نیکی


ای روشنایی سحر، ای آفتاب پاک
ای مرز جاودانهٔ نیکی
من با امید وصل تو شب را شکسته‌ام
من در هوای عشق تو از شب گذشته‌ام
بهر تو دست و پا زده‌ام در شکنج راه
سوی تو بال و پر زده‌ام در ملال شب


فریدون مشیری

/ 0 نظر / 37 بازدید