حکومت کودتا

 

آیت الله خامنه ای:

حکومت کودتایی، معلوم است چطور حکومتی است:

برمردم تحمیل و ازآراءِ مردم، عقاید مردم، دلبستگی­های مردم، فرهنگ مردم و درخواست و اراده آنها هیچنشانی نبود.آنها برای آراءِ مردم، برای خواست مردم، برای عقاید مردم، برای دینمردم و برای فرهنگ مردم، هیچ احترامی قائل نبودند؛ هیچ رابطه صمیمی و دوستانه‏ای بامردم نداشتند.

یعنی حکومت مطلقه‏ایکههیچ تعهّدی در مقابل مردم ندارد.

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
زیتون

مهدی خزعلی:فرقه مصباحیه کتاب قانون را گذاشته در بیت الخلا و زحمتش را میکشد! بااعلام برائت ازفرقه مستبد مصباحیه پروانه وکالت را در کوزه بگذاروآبش رابخور! ...