آزادی بیان

جواب حمزه در برابر ابوجهل وقتی که تهمت دروغگویی به پیامبر اسلام زده شد:

 

- دروغگو؟ تو حتی نمی ذاری اون حرف بزنه

دروغ کجاست، حقیقت کجاست؟

وقتی شما نمی ذارید حرفش رو بزنه!

 

از فیلم الرساله معروف به محمد رسول اله ساخته هنرمند فقید مصطفی عقاد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید