z

امروز بار دیگر به تماشای فیلم مشهور زد - او زنده است - اثر کوستا گاوراس نشستم .

 

فیلمی به شدت محبوب در نزد نیروهای انقلابی .

 

و عجیب اینکه وقایع فیلم هنوز زنده است و نیرو های صلح طلب همانند سی سال پیش در شرایط بدی بسر می برند و همچنان حکومت پلیسی در جوامع قدرتمند تر از نیرو های مردمی است .

ولی همان طور که دکتر آزادی خواه فیلم زد همچنان در یاد ها خواهد ماند تمام آزادیخواهان همیشه زنده خواهند ماند .

/ 4 نظر / 4 بازدید
نسیم

سلام میثم عزیز. خیلی وقتهخ که به وبلاگ من دیگه سر نزدی. نمیایی اون طرفا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[گل]

علی روحی

سلام *** هديه اهل دل *** دوچشم مست تو برداشت رسم هشياری و گرنه فتنه نديدی بخواب بيداری زمانه ی با تو چه دعوی کندببدمهری سپهربا تو چه پهلو زندبه غداری *** معلمت همه شوخی و دلبری آموخت بدوستيت وصيت نکرد و غمخواری چو گل لطيف و ليکن حريف او باشی چو زرعزيزو ليکن بدست اغياری *** بصيدکردن دلها چه شوخ و شيرينی به خيره گشتن تنها چه چست و عياری دلم ربودی و جان می دهم بطيف نفس که مست راحت درويش درسبکباری *** گرافتدت گذری بروجود کشته ی عشق سخن بگوی که برجسم مرده جان آری گرت ارادت باشد بشورش دل خلق بشورزلف که در هرخمی دلی داری *** چو بت زکعبه نگونساربرزمين افتد به پيش کعبه ی رويت بتان فرخاری دهان پرشکرت را مثل بنقطه زنند که روی چونقمرت شمسه ايست پرگاری *** بگرد نقطه ی سرخت عذارسبزچنان که نيم دايره ای برکشند زنگاری هزارنامه پياپی نوشتمت که جواب اگرچه تلخ دهی درسخن شکر باری *** زخلق گوی سعادت تو برده ای امروز بخوبرويی و سعدی بخوب گفتاری *** ص 779 ط سعدی شادکام و بهاری باشيد ***