سادگی و پیچیدگی

 

 ساده  می گویم :


این روزها

 پیچیده ام .

 

نقل از اینجا

/ 3 نظر / 4 بازدید
تنهاترین غریبه

سلام دوست خسته دل نمیدانم که میدانی من همچو تو در سرزمین ندانسته ها و داشته ها گم شدم... تو تنها نیستی!!!!!!!! با امید زندگی باید کرد

رهسپار

سلام اگه منظور از پیچیدگی همون ابهام باشه که بدترین چیز دنیاست! عیدتون مبارک! التماس دعا