اهانت به مرجعیت

 

امروز نوزدهم دی ماه برابر است با روزی که جرقه اصلی انقلاب اسلامی زده شد و این آتش افرزی نه از سوی انقلابیون بلکه از سوی رژیم پهلوی زده شد.

مقاله توهین آمیز احمد رشیدی مطلق و اهانت به ساحت مرجعیت باعث شد که در ایرن آتشی برپا گردد که سال بعد موجب سرنگونی پهلوی ها گردد.

چه بسا اگر اهانت و حرمت شکنی که از سوی حاکمان وقت و دولتمردان به مردم و مقدسات ایشان و مرجعیت عظمای تشیع صورت نمی گرفت، سالهای سال مبارزه برای سرنگونی رژیم سلطنتی ادامه پیدا می کرد.

اگر محمدرضا پهلوی حاکم وقت ایران مشاوران بهتری در پیرامون خویش داشت و کمی هوشیارتر و با درایت تر می بود اکنون وضعیت جامعه ما چنین نبود.

هرگاه حاکمان سیاسی این سرزمین به حاکمان مذهبی بی اعتنایی نموده اند حوادث بسیار تلخی بر مردم وارد شده است.

و متاسفانه تاریخ همواره در حال تکرار است و ای کاش ما درس بگیریم از گذشتگان !

/ 2 نظر / 4 بازدید
رضوان مرادی

دوستی داشتم که می گفت: تاریخ را که می خوانم می بینم همان تاریخ گذشتگان برای آیندگان تکرار می شود... (و به خصوص تعجبش از بعضی علمای امروز بود که) آیا تاریخ را نمی خوانند؟ گفتم: تاریخ را می خوانند اما نه برای عبرت خودشان... بیشتر برای عبرت دیگران... و این چنین است که آیندگان درباره ماخواهند گفت: اگر آن ها کمی هوشیارتر بودند... اگر با درایت تر بودند....