نیکی و بدی

هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟

یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟

نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست

از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست

سعدی

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین مروت دوست

ممنون از حضورتون