تجاوز و انحطاط


تجاوزها و ستمگری ها، در حوزه ی جامعه،
آدم ها را عاصی و سرکش می سازد
و در تنهایی یا گروه های پراکنده و مرتبط،
خواب راحت را از چشم ستمگرها می گیرد
و اگر سرکوب ها آنقدر دقیق و اطلاعاتی باشند که راهی برای عصیان نگذارند،
ناچار به انحطاط روحی و فرورفتن در روزمرگی ها و عیاشی ها
و یا به سقوط و تباهی استعدادها منتهی می شود
و نسل زبون و مرده،
استعداد ستمگرِ طاغوت را هم، کور می کند و او را با دست خودش به چاله می اندازد.


از کتاب چهل حدیث از امام حسین علیه السلام .
استاد فقید علی صفائی حائری

/ 0 نظر / 4 بازدید