سزای پاکی


گرفته‌تر ز خزان دلم خزانی نیست
ستاره‌بارتر از چشمم آسمانی نیست
سزای پاکی‌ات ای اشک، آستینی نیست
به سربلندی‌ات ای عشق، آستانی نیست

قیصر امین‌پور

/ 0 نظر / 5 بازدید