ذوب در ملت

 

بنده نمی‏فهمم معنای ذوب در ولایت را. ذوب در ولایت یعنی چه؟

 

باید ذوب دراسلام شد. خود ولایت هم ذوب در اسلام است.

 

روزی که شهید صدر گفت :

در امام خمینی ذوبشوید؛ همچنان ‏که او در اسلام ذوب شده است ؛

 تنها شاخص صحت راه، شخص امام بود؛ نهقانون اساسی بود، نه جمهوری اسلامی بود، نه نظامی بود، نه دستگاهی بود. در صحنه‏یآشفته­ی هوی­ها و جریان­ها و خطوط مختلف، یک قامتِ برافراشته و یک علمِ سرافراز وجودداشت و او امام بود؛ شهید صدر می‏گفت در او ذوب شوید. راست هم می­گفت؛ ذوب در امام،ذوب در اسلام بود.

 

 امروز این‏طوری نیست.ذوب در رهبری، ذوب در شخص است؛ این اصلاًمعنا ندارد. رهبری مگر کیست؟ رهبری هم باید ذوب در اسلام باشد تا احترام داشتهباشد. احترام رهبری در سایه­ی این است که او ذوب در اسلام و ذوب در همین هدف­هابشود؛پایش را یک قدم کج بگذارد، ساقط می‏شود. هیچ‏کس در شخص و در جهت ذوب نمی­شود؛در آن هدف­ها باید ذوب شد؛ دراسلامباید ذوب شد؛ در اهداف والای اسلامی باید ذوب شد؛ در واقع درملت باید ذوب شد.

 

 آیت الله سیدعلی خامنه ای

/ 2 نظر / 4 بازدید
ع.ش.ق

پیام رو به منظور خوندن خود شما نوشتم. اگر نخواستین همه بخونن اصراری به تاییدش نیست

حسن

این حرف احتمالاَ در اوایل دوره ی رهبری گفته شده. درسته؟ (یعنی حدوداَ سال 68)