پاسخ به تاریخ

هرچند با حرف رفیقم در قسمت دوم موافقم ولی یادم نرود که گذشته چراغ راه آینده است . همانطور که بارها به ایشان گفته ام تاریخ در حال تکرار است و البته مصادیق تکرار تاریخ معاصرمان را بارها برایش گفته ام . از سویی دیگر با فهمیدن درست تاریخ می توان برای آینده تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود .

بنا به آیه شریفه ی قرآن کریم که از مردم دعوت میکند در زمین سیر کنند و از عاقبت گذشتگان پند بگیرند ، خواندن تاریخ و پرداختن به آن قطعا مفید خواهد بود . ذات آدمی به عدم بقاست بر دنیا و اگر بنی بشر این را باور داشته باشند قطعا دنیایی بهتر و زیباتر خواهیم داشت !

و تاریخ چیزی نیست جز آینده ! پسینیان ما هم به تاریخ خواهند پیوست چه رسد به خود ما و تاریخ همچنان ادامه دارد چون زندگی بشر ادامه خواهد داشت !

         

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
آریانا آریارمن

درود بر شما دوست باوفا و پارسی سخن نیک اندیشم از اینکه بسیار دیرهنگام به دیدارتان آمده ام پوزش می طلبم و شادمان و شرمگین از مهربانی هایتان که همواره مرا به یاد دارید و به سرای ترک خورده ام قدم می نهید. این روزها قدری گرفتار مشکلات زمینی شده ام و با آزمونهای پروردگار دست و پنجه نرم می کنم و امید دارم به یاری او هرچه زودتر به گذشته ی نیک خویش که همانا با دوستانی چون شما بودن است بازگردم. طینتها ترک خورده اند و جای دست ها و چنگالها در تن فریادها اسیرند، ناله ها بوی تظاهر گرفته اند و آرزوها چون بتی به سگالی خشمگین درآمده اند و در بستگی رویاهایم جدال افکار پلیدم با غمزه های خدا پدیده ای است شگرف و دیدنی..... فضایی است مشوش و دلهره آور،جای رقص قلمها،زیرا در هوش سردرگم خود نگاه ها به سخره کشیده اند راه رفتن بر روی نخستین پلشتی ها پیکار امواج نگاه با قداست جانم،جلوه ای دیدنی را پدید آورده است زیرا که زمین خالی از رقصنده هاست.... به دیدارم بیایید تا غمزه های خدا را در این زمین خالی برقصانیم و فضای دلهره ها را رنگین کنیم. امید است پایدار و پای برجا در سایه سار ایزد یکتا باشید. تا درود و دیداری دیگر بدرود