چوپان خوب

 

... وقتی به دوستان چیزی رو که می دونستی درست نیست گفتی و می دونی که اگه اونا بفهمن دیگه دوستت نخواهند داشت!

... اگه به دوستات دروغ بگی، اونا بهت اعتماد نمی کنن؛

و تو هیچ چیز نخواهی داشت؛

و تو هرگز در امان نخواهی بود!

 

مونولوگی از فیلم چوپان خوب (The Good Shepherd 2006)

/ 0 نظر / 4 بازدید