روسری/توسری

در حوادث قبل از انقلاب به فرمان شهبانو فرح پهلوی توسط سفارت ایران در پاریس (بهرام بهرامی سفیر ایران در این امر مامور اجرا بوده است) خرید یک هزار قطعه روسری ابریشمی به قیمت ۱۳ هزار فرانک (فرانک در آن روزها حدود ۱۳ ریال ارزش داشت) صورت گرفته است.

خرید در ۱۱ ژانویه ۱۹۷۹ م./۲۱ دی ۱۳۵۷ ش. صورت گرفته و من ندانستم این روسری‌ها چه کاربری یافته است و هرچه هست یک ماهی قبل از آن است که شعار یا روسری یا توسری در سیاست ایران می‌خواست وارد شود.

کتاب هزارستان - محمدابراهیم باستانی پاریزی
/ 0 نظر / 15 بازدید