بازی های پنهان

 

 هان مشو نومید چون واقف نهی از سر غیب

باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

/ 2 نظر / 4 بازدید
شکلات تلخ

باشد اندر پرده بازی های خوشگل غم مخور[نیشخند]

در طلب

شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی/ بدعهدی زمانه زمانم نمی دهد...