عالم متواضع

 تکبر از نهایت جهل و نادانی است

و هر که جهلش بیشتر و عقلش ناقص تر است، کبرش بیشتر است

و هر که علمش بیشتر و روحش بزرگتر است، متواضع تر است.

نقل از کتاب برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینی، به قلم جواد محدثی

/ 0 نظر / 4 بازدید