عاشورا

 

عاشورا روز حسین است و هیچ روزی مثل روز حسین نیست.

عاشورا تنها یک روز نیست، بلکه تمامی تاریخ است. همان طور که کربلا تنها یک قطعه‌ی خاک نیست. کربلا جغرافیای نامحدود این تاریخ گسترده است. با این زمینه، سوال این است که وارث عاشورا کیست؟ چه چیزی برای چه کسی از عاشورا باقی مانده است؟

وارث قرابت می‌خواهد؛ قرابتی بدون حائل و بدون مانع.

فرزندی که قاتل پدر باشد، ارث نمی‌برد. فرزندی که کافر باشد از مسلمانان ارث نمی‌برد.

آیا حسین را نکشته‌ام؟

آیا من از آن چه که فهمیده‌ام، چشم نپوشیده ام و کفر نورزیده‌ام؟

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.

/ 0 نظر / 4 بازدید