سایه های زندگی

خیلی وقتا میرم توفکر و خیال، میشه گفت نصف بیشتر زندگیم تو فکر گذشته برام،

یه روزی از همین روزای فکر و خیالیم پیش خودم گفتم اگر من بمیرم حال من چطوریه؟؟

چقدر از همه سال های زندگیم رو برای خودم بودم،

برای خودم زندگی کردم؟!

بیشتر وقتا آرزوهایی داریم که بهش نمی رسیم چه کوچیک چه بزرگ،

پیش خودم گفتم چقدر به علایقم اهمیت دادم؟؟؟

...

باید یاد بگیرم چطور زندگی کنم

...

 

نقل از اینجا

/ 1 نظر / 4 بازدید
ملخی که نوشتن میداند

چرا به مرگ فکر کنی رفیق مرگ همه ما روزی فرا خواهد رسید و هیچ چیز کم نخواهد شد از دنیاا مگر رسیدن زود هنگام به چرخه ی سوخته های فسیلی ! خود من بیش تر از هرکسی از مرگ متنفرم و از زندگی اما تو ناامید نباش من جای تو هستم این آدم هایی هستند که تو خودشونن رد میشن از کنارت کسی درکشون نمیکنه و تو خوب میشناسیشون به جرم آدم بودن اینطورن ! باور کن اگر حیوانی زندگی کنی زندگی خیلی ام قشنگه