وظیفه اسلامی

 

شاید این اظهار نظر دور از حقیقت نباشد که ما مسلمان‌ها و مخصوصاً ایرانی‌ها،

در یک اشتباه عمیقی فرورفته و تصور می‌کینم با صِرف قبول اسلام، و ذکر کلمه لااله الا الله تمام وظائفمان نسبت به گذشته و آینده تمام است،

و دنیا و آخرتمان درست می شود.

در دریایی از غرور و غفلت و تنبلی غوطه‌ور می شویم و در دنیای پستی و کثافت، انتظار و ادعای بهشت برین را داریم!

(یادداشتی از سفر حج) م.آ. 9 - مهدی بازرگان - 9/3/1339

/ 0 نظر / 4 بازدید