آرزوی هجرت

 

و المستضعفین من الرجال­ و النسآء و الولدان ،

الذین یقولون ربنآ اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها ،

و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا .

 

و برخی از مردان و زنان و کودکانی که ناتوان وضعیف مانده اند ،

کسانی که می گویند :

پروردگارا ما را از این سرزمینی که اهالی اش ستمکار هستند خارج کن !

و برای ما از جانب خودت رهبر و یاوری قرار ده !

 

آیه ی شریفه ی 75 سوره مبارکه نسا

کتاب مقدس

قرآن کریم

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
زندگي

زندگي يک آرزوي دور نيست؛ زندگي يک جست و جوي کور نيست زيستن در پيله پروانه چيست؟زندگي کن؛ زندگي افسانه نيست گوش کن ! دريا صدايت ميزند؛ هرچه ناپيدا صدايت ميزند جنگل خاموش ميداند تو را؛ با صدايي سبز ميخواند تو را زير باران آتشي در جان توست؛ قمري تنها پي دستان توست پيله پروانه از دنيا جداست؛ زندگي يک مقصد بي انتهاست هيچ جايي انتهاي راه نيست؛ اين تمامش ماجراي زندگيست

صلیب نقره ای

خواسته ها و ارزوهایم را همین امشب در کیسه مشکی سر کوچه خواهم گذاشت ...[گل]

mohammad kianmehr

دیوژن آمد...