مرگ شیرین

 

روزی اندر خاکت افتم ور به بادم می رود سر

کانکه در پای تو میرد جان به شیرینی سپارد

سعدی

/ 2 نظر / 4 بازدید
نرگس

سلام سال نو مبارک [گل] امیدوارم دوستان قدیمی رو از یاد نبرده باشید[گل]